Наверх

SharukhoGEO

Автор блога: Игорь Шарухо
Геаграфічна-статыстычны слоўнік Полацкага раёна
+4
Збіраецца наклад на выданне - Шаруха, І.М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Полацкага раёна. Полацк. Наваполацк /аўт.-уклад. І.М. Шаруха; распрац. картаграф. мат-лаў Н.Б. Тупіцына, М.І. Храпуненка; пад рэд. І.М. Шарухі, С.М. Лясовіч.
Плануецца ажыццявіць выданне ў г.Полацк. Мяркуемы наклад 500-1000 паас. Замовы дасылаць Шаруха І.М.


Выданне дае інфармацыю аб больш чым 3400 аб’ектах Полаччыны (за выключэннем назваў вуліц, плошчаў, сельскагаспадарчых і прамысловых прадпрыемстваў, неафіцыйных назваў). Змешчаны геаграфічныя характарыстыкі раёна, раённага цэнтра, гарадскіх і сельскіх паселішчаў, кароткія апісанні сельскіх саветаў, радовішчаў карысных выкапней, зон адпачынку, лясных масіваў, рэк і ручаёў, азёр, балот, урочышчаў, прыродаахоўных тэрыторый і некаторых іншых фізіка-геаграфічных аб’ектаў. Усе статыстычныя дадзеныя падаюцца паводле перапісу 2009 г., па стану на 1.01.2012 г.; улічаны змены адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення 2013 г.
Слоўнік адрасуецца кіраўнікам органаў выканаўчай улады, прадпрыемстваў, і ўстаноў, гісторыкам, эканамістам, краязнаўцам, студэнтам прыродазнаўчых і гуманітарных спецыяльнасцяў, навучэнцам школ.
Географічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці
+3
На мінулым тыдні ў кнігарню МДУ імя А.Куляшова (Магілёў) паступіў Т.2 "Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці: у 3 т.-Т.2: З-О" (аўт.-уклад. І.М. Шаруха; Магілёў, 2013.-236. - наклад 250 паас., жорсткая вокладка). У Т.2 увайшлі дадзеныя аб 6528 геаграфічных аб'ектах.
Том 1 (літары А-Ж)выйшаў у снежні 2012 (кошт Т.1 - 70000 руб.).
Том 3 (літары К-Я)паступіць у продаж на прыканцы лістапада 2013.
Замовы на набыццё слоўніка (наклад абмежаваны - 250 паас., частка замоўлена органамі выканаўчай ўлады, установамі, бібліятэкамі)дасылаць: Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1, МДУ, рэдакцыйна-выдавецкі цэнтр. Даведкі па тэл. (222) 28-31-51; кнігарня - 28-41-82.
Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці - Літара А /Ігар Шаруха
0
А
АБАГУЛЕННЫ ДВОР, ур., с.-г. угоддзі, у в. Дудаковічы Круглянскага р-на. (Кругл.)
АБАЛЕНШЧЫНА, ур., лясное, каля в. Горкі Чэрыкаўскага р-на. (Чэр.)
АБАЛОННЕ, БАЛОННЯ, ур., с.-г. угоддзі, луг, каля в. Радуцічы Асіповіцкага р-на. (Асіп.)
АБАЛОННЕ, ур., хмызова–балотнае, на У воз. Плывун, паміж воз. Плывун і Смольня Бабруйскага р-на. (Бабр.)
АБАЛОННЯ, ур., с.-г. угоддзі, заліўны луг, на пр. бер. р. Пціч, на ПнУ ад в. Падлужжа Глускага р-на. (Глуск.)
П.А. Лярскі. БІБЛІЯГРАФІЯ. Да 95-годдзя з дня нараджэння вучонага
0
БІБЛІЯГРАФІЯ П.А.ЛЯРСКАГА: да 95-годдзя з дня нараджэння
1946
Рання сяўба //За Радзіму.
Лес і ўраджай //За Радзіму.
1947
Заходнія вобласці БССР на ўздыме //За Радзіму, верасень.
1950
Цукровыя буракі — на палі Магілёўшчыны //Магілёўская праўда.
Па шляху развіцця //Магілёўская праўда.
Г.Я. Далгін
0
Г.Я. Далгін
Далгін Георгій Яўгенавіч - палярны даследчык. Ураджэнец Магілёва. У 1967 г. няўдала паступаў у Талінскае мараходнае вучылішча - паступіў у Ленінградскі гідраметэаралагічны інстытут на факультэт акіяналогіі. Палярны даследчык – працаваў на ст. Маладзёжная (пасёлак у 150 чал., 2-я станцыя па колькасці персаналу), гасцяваў на амерыканскай ст. Мак–Мэрдак (самая вялікая – 1500 чал., цэлы город з сістэмай гандлёвых кропак, устаноў культуры). Перасякаў экватар на самалёце (грамота з аўтографам этнічнага беларуса, падарожніка і кінавядучага Юрыя Сянкевіча), параходам. Падарожнічаў па ПАР (1991; у гэты час разваліўся СССР; улады ПАР прапаноўвалі застацца ў краіне на ПМЖ). Плаваў у адным з антарктычных азёр (у рашчыліне). У 1990-2000-я гг. працаваў у Магілёўскай метэабсерваторыі.
Дз. Л. Іваноў
+2
Дз. Л. Іваноў

Іваноў Дзміцер Леанідавіч (26.10.1963, в. Лапаціна Мсціслаўскага р-на), ск. НСШ у в.Мушына, Горацкае педвучылішча (1983), ф-т прыродазнаўства БДПУ (1990). К.г.н., дацэнт, нам. дэкана ф-та прыродазнаўства БДПУ імя Танка (да 2004), з 2004 г. – дацэнт каф. агульнага землязнаўства БДУ. Доктар геаграфічных навук, намеснік дэкана геаграфічнага факультэта БДУ. Вучань праф. Б.М.Гурскага. Займаецца палеагеаграфіяй, палеабіялогіяй, стратыграфіяй чацвярцічных і галацэнавых адкладаў, МВГ у вну.


1. Геаграфічныя асаблівасці прасторава-часавай зменлівасцці маляраў М1 і М3 А.terrestris L. Галацэну Беларусі //Весці БДПУ. 2001. №2. –С.177-186. 2. Мотузко А.Н., Иванов Д.Л., Надаховский А. Основные этапы развития микротериофауны Беларуси, Польши и сопред.территорий в плейстоцене и голоцене //Матер.Ш Всеросс.совещ.по изуч.четвертичного периода. –Т1.-Смоленск, 2002.-С.179-182. 3.Надаховский А., Мотузко А.Н., Иванов Д.Л. Стратиграфия четверт.отлож. Беларуси, Польши и сос.терр.на основании изучения мелких млекопитающих //Стратиграф.и палеонтолог.геолог.формаций Беларуси: Матер. Междунар.научн.конфер.памяти А.В.Фурсенко, Мн., 30-31 янв.2003. – Мн.: ИГН НАНЬ, 2003.-С.217-223. 4. Motuzko A., Ivanov D. Holocene micromammal complexes of Belarus: a model of fauntal development during Interglacial epochs //Acta zool. Cracow, №39 (1): Krakow. 1996. P.381-386.
И.Ф. СИНЦОВ
0
И.Ф. СИНЦОВ

УРОЖЕНЕЦ МОГИЛЕВЩИНЫ И.Ф.СИНЦОВ –
ПЕРВЫЙ ГЕОЛОГ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

С.Н. МОНИКОВ, Волгоградский отдел РГО, ВГПУ

В любой области науки, и не только ее, есть личности, отношение к которым противоречивое. Оно сложилось, с одной стороны, в силу субъективного отношения к ним со стороны современников. С другой стороны, с точки зрения их вклада в науку, мнение носит объективный характер. К числу таких личностей можно отнести геолога Ивана Федоровича Синцова. О нем, как, например, о его коллегах Мушкетове или Павлове, не написано ни одной книги, или сколь-нибудь существенного очерка. Отрывочные сведения о нем разбросаны по различным источникам. Попытаемся реконструировать из «информационных обломков» цельный портрет ученого и человека…
В.Р. ЯРМАЧЭНКА
0
В.Р. ЯРМАЧЭНКА

Віктар Рыгоравіч Ярмачэнка нарадзіўся ў 1940 г. у в. Мілаславічы Клімавіцкага раёна. Скончыў мясцовую школу. У 1959-1963 гг. служыў на Паўночным флоце у якасці радыётэлеграфіста. У 1963-1969 гг. вучыўся у Ленінградскім вышэйшым інжынерна-марскім вучылішчы імя адмірала С. Макарава. Скончыў Арктычны факультэт па спецыяльнасці гідраграфія. У 1969-1972 гг. – інжынер, старшы інжынер марской гідраграфічнай экспедыцыі, у 1972-1976 гг. – галоўны інжынер гідраграфічнай базы п.Ціксі ЯАССР. З 1976 г. старшы інжынер, начальнік аддзела гідраграфічнага прадпрыемства Міністэрства марскога флота. У 1977-1978 гг. удзельнічаў у 24-й савецкай антарктычнай экспедыцыі на навукова-экспедыцыйным судне “Міхаіл Сомаў”, у 1977 – удзельнік навукова-экспедыцыйнага рэйса атамнага ледакола “Арктыка” да паўночнага полюса. Ганаровы палярнік.

1. Памяць.: Гіст…. Хрон. Клімавіцкі р-н. – Мн., 1995.–С.620.
В.П. Федаровіч
0
В.П. Федаровіч

Федаровіч Вацлаў Пятровіч (1848-1911). Краязнавец, аматар геаграфіі, калекцыянер, юрыст. Член-карэспандэнт Кракаўскай АН. Нарадзіўся ў Магілёве. Скончыў Маскоўскі універсітэт. 3 1872 працаваў адвакатам у Саратаве, Балашове, Царыцыне, Ерэване. 3 1884 жыў і працаваў у Віцебску. Намеснік старшыні Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Дапамагаў у раскопках археолагам, у т.л. М.Ф.Кусцінскаму, калекцыяніраваў зброю, археалагічныя, нумізматычныя, сфрагістычныя, этнаграфічныя матэрыялы. Набыў у сваю калекцыю матэрыялы віцебскіх калекцыянераў Бергнера і Валковіча. У яго бібліятэцы (больш за 1 тыс. тамоў) былі кнігі па гісторыі Беларусі і Літвы, беларускія і літоўскія выданні 18-19 ст. Свае артыкулы па гісторыі краю друкаваў у “Витебских губернских ведомостях”. Складальнік і ініцыятар выдання літаратурна-краязнаўчага зборніка “З ваколіц Дзвіны” (Віцебск, 1912). Распрацаваў статут Беларускага вольна-эканамічнага таварыства. У 1920 на базе яго калекцый арганізаваны своеасаблівы музей старажытнасцей імя В.Федаровіча, які ў 1924 стаў часткай Віцебскага абласнога краязнаўчага музея.
Ул Рыўкін (Санін)
0
Ул Рыўкін (Санін)

Ураджэнец г. Бабруйск, пісьменнік, палярнік (Арктыка – СП-15; Антарктыда)