Наверх

SharukhoGEO

Автор блога: Игорь Шарухо
ГАДАВІНА З ДНЯ СМЕРЦІ П.А. ЛЯРСКАГА
+2
ГАДАВІНА З ДНЯ СМЕРЦІ П.А. ЛЯРСКАГА
25 кастрычніка 2014 года споўнілася гадавіна з дня смерці выбітнога навукоўца, старэйшыны беларускай геаграфіі, краязнаўства, пачынальніка сучаснага пачатковага прыродазнаўства Пятра Аляксеевіча Лярскага (1918-2013).
Да гэтай сумнай даты ў выдавецтве МДУ імя А. Куляшова выйшаў з друку паказальнік літаратуры «Петр Алексеевич Лярский: Географ, краевед, преподаватель, поэт».
ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГА
+2
13 июля 2014 г. в 20.30 после продолжительной болезни на 92 году ушел из жизни замечательный Географ, Педагог, Методист природоведения, Муза творчества, достойная спутница жизни старейшего географа страны Петра Алексеевича Лярского - Лариса Евгеньевна Островская.

Круглый стол «Инновационные способы повышения привлекательности туристического продукта агроэкоусадеб Брестской и Гродненской областей» в рамках реализации инициативы «Геоинформационная система развития агроэкотуризма Брестской и Гродненской областей
+1
Программа
круглого стола «Инновационные способы повышения привлекательности туристического продукта агроэкоусадеб Брестской и Гродненской областей» в рамках реализации инициативы «Геоинформационная система развития агроэкотуризма Брестской и Гродненской областей» по проекту USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемого ПРООН
Дата: 10 июля 2014 г., четверг
Магілёўскі мерыдыян. Т.13.-Вып. 3-4. (2013.-№3-4)
+5
На прыканцы лістапада 2013 будзе выдадзены Т.13.-Вып.3-4 часопіса "Магілёўскі мерыдыян". Прымаюцца замовы на наклад (300 паас.)

ЗМЕСТ
І. АФІЦЫЙНЫ АДДЗЕЛ
Страты навукі
Шарухо И.Н., Хомяков В.Г., Шадраков А.В. Петр Алексеевич Лярский
Зверев Ю.М. Михаил Константинович Зверев
Пашкевич Л.Н. Тамара Никандровна Дмитрук
ІІ. ФІЗІЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ. ГЕАЭКАЛОГІЯ
Геаграфічна-статыстычны слоўнік Полацкага раёна
+4
Збіраецца наклад на выданне - Шаруха, І.М. Геаграфічна-статыстычны слоўнік Полацкага раёна. Полацк. Наваполацк /аўт.-уклад. І.М. Шаруха; распрац. картаграф. мат-лаў Н.Б. Тупіцына, М.І. Храпуненка; пад рэд. І.М. Шарухі, С.М. Лясовіч.
Плануецца ажыццявіць выданне ў г.Полацк. Мяркуемы наклад 500-1000 паас. Замовы дасылаць Шаруха І.М.


Выданне дае інфармацыю аб больш чым 3400 аб’ектах Полаччыны (за выключэннем назваў вуліц, плошчаў, сельскагаспадарчых і прамысловых прадпрыемстваў, неафіцыйных назваў). Змешчаны геаграфічныя характарыстыкі раёна, раённага цэнтра, гарадскіх і сельскіх паселішчаў, кароткія апісанні сельскіх саветаў, радовішчаў карысных выкапней, зон адпачынку, лясных масіваў, рэк і ручаёў, азёр, балот, урочышчаў, прыродаахоўных тэрыторый і некаторых іншых фізіка-геаграфічных аб’ектаў. Усе статыстычныя дадзеныя падаюцца паводле перапісу 2009 г., па стану на 1.01.2012 г.; улічаны змены адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення 2013 г.
Слоўнік адрасуецца кіраўнікам органаў выканаўчай улады, прадпрыемстваў, і ўстаноў, гісторыкам, эканамістам, краязнаўцам, студэнтам прыродазнаўчых і гуманітарных спецыяльнасцяў, навучэнцам школ.
Географічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці
+3
На мінулым тыдні ў кнігарню МДУ імя А.Куляшова (Магілёў) паступіў Т.2 "Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці: у 3 т.-Т.2: З-О" (аўт.-уклад. І.М. Шаруха; Магілёў, 2013.-236. - наклад 250 паас., жорсткая вокладка). У Т.2 увайшлі дадзеныя аб 6528 геаграфічных аб'ектах.
Том 1 (літары А-Ж)выйшаў у снежні 2012 (кошт Т.1 - 70000 руб.).
Том 3 (літары К-Я)паступіць у продаж на прыканцы лістапада 2013.
Замовы на набыццё слоўніка (наклад абмежаваны - 250 паас., частка замоўлена органамі выканаўчай ўлады, установамі, бібліятэкамі)дасылаць: Магілёў, вул. Касманаўтаў, 1, МДУ, рэдакцыйна-выдавецкі цэнтр. Даведкі па тэл. (222) 28-31-51; кнігарня - 28-41-82.
Геаграфічна-статыстычны слоўнік Магілёўскай вобласці - Літара А /Ігар Шаруха
0
А
АБАГУЛЕННЫ ДВОР, ур., с.-г. угоддзі, у в. Дудаковічы Круглянскага р-на. (Кругл.)
АБАЛЕНШЧЫНА, ур., лясное, каля в. Горкі Чэрыкаўскага р-на. (Чэр.)
АБАЛОННЕ, БАЛОННЯ, ур., с.-г. угоддзі, луг, каля в. Радуцічы Асіповіцкага р-на. (Асіп.)
АБАЛОННЕ, ур., хмызова–балотнае, на У воз. Плывун, паміж воз. Плывун і Смольня Бабруйскага р-на. (Бабр.)
АБАЛОННЯ, ур., с.-г. угоддзі, заліўны луг, на пр. бер. р. Пціч, на ПнУ ад в. Падлужжа Глускага р-на. (Глуск.)
П.А. Лярскі. БІБЛІЯГРАФІЯ. Да 95-годдзя з дня нараджэння вучонага
0
БІБЛІЯГРАФІЯ П.А.ЛЯРСКАГА: да 95-годдзя з дня нараджэння
1946
Рання сяўба //За Радзіму.
Лес і ўраджай //За Радзіму.
1947
Заходнія вобласці БССР на ўздыме //За Радзіму, верасень.
1950
Цукровыя буракі — на палі Магілёўшчыны //Магілёўская праўда.
Па шляху развіцця //Магілёўская праўда.
Г.Я. Далгін
0
Г.Я. Далгін
Далгін Георгій Яўгенавіч - палярны даследчык. Ураджэнец Магілёва. У 1967 г. няўдала паступаў у Талінскае мараходнае вучылішча - паступіў у Ленінградскі гідраметэаралагічны інстытут на факультэт акіяналогіі. Палярны даследчык – працаваў на ст. Маладзёжная (пасёлак у 150 чал., 2-я станцыя па колькасці персаналу), гасцяваў на амерыканскай ст. Мак–Мэрдак (самая вялікая – 1500 чал., цэлы город з сістэмай гандлёвых кропак, устаноў культуры). Перасякаў экватар на самалёце (грамота з аўтографам этнічнага беларуса, падарожніка і кінавядучага Юрыя Сянкевіча), параходам. Падарожнічаў па ПАР (1991; у гэты час разваліўся СССР; улады ПАР прапаноўвалі застацца ў краіне на ПМЖ). Плаваў у адным з антарктычных азёр (у рашчыліне). У 1990-2000-я гг. працаваў у Магілёўскай метэабсерваторыі.
Дз. Л. Іваноў
+2
Дз. Л. Іваноў

Іваноў Дзміцер Леанідавіч (26.10.1963, в. Лапаціна Мсціслаўскага р-на), ск. НСШ у в.Мушына, Горацкае педвучылішча (1983), ф-т прыродазнаўства БДПУ (1990). К.г.н., дацэнт, нам. дэкана ф-та прыродазнаўства БДПУ імя Танка (да 2004), з 2004 г. – дацэнт каф. агульнага землязнаўства БДУ. Доктар геаграфічных навук, намеснік дэкана геаграфічнага факультэта БДУ. Вучань праф. Б.М.Гурскага. Займаецца палеагеаграфіяй, палеабіялогіяй, стратыграфіяй чацвярцічных і галацэнавых адкладаў, МВГ у вну.


1. Геаграфічныя асаблівасці прасторава-часавай зменлівасцці маляраў М1 і М3 А.terrestris L. Галацэну Беларусі //Весці БДПУ. 2001. №2. –С.177-186. 2. Мотузко А.Н., Иванов Д.Л., Надаховский А. Основные этапы развития микротериофауны Беларуси, Польши и сопред.территорий в плейстоцене и голоцене //Матер.Ш Всеросс.совещ.по изуч.четвертичного периода. –Т1.-Смоленск, 2002.-С.179-182. 3.Надаховский А., Мотузко А.Н., Иванов Д.Л. Стратиграфия четверт.отлож. Беларуси, Польши и сос.терр.на основании изучения мелких млекопитающих //Стратиграф.и палеонтолог.геолог.формаций Беларуси: Матер. Междунар.научн.конфер.памяти А.В.Фурсенко, Мн., 30-31 янв.2003. – Мн.: ИГН НАНЬ, 2003.-С.217-223. 4. Motuzko A., Ivanov D. Holocene micromammal complexes of Belarus: a model of fauntal development during Interglacial epochs //Acta zool. Cracow, №39 (1): Krakow. 1996. P.381-386.