Наверх
П.А. Каўрыга. Метэаралогія і кліматалогія. Беларуска-руска-англійскі даведнік. Мінск, 2011.
  • Название ресурса: Даведнік
  • Описание ресурса:

     Даведнік утрымлівае тэрміны па асноўных раздзелах гідраметэаралогіі, кліматалогіі, аэралогіі, аграметэаралогіі. У яго таксама ўвайшлі тэрміны шэрагу сумежных навук, найбольш блізкіх да метэаралогіі і кліматалогіі. Даецца характарыстыка кліматычных паясоў, тыпаў клімату і яго сучасных змяненняў.

    Даведнік з'яўляецца адначасова тлумачальным і перакладным. Тэрміны і паняцці даюцца наступным чынам: спачатку на беларускай мове і іх тлумачэнне, потым пераклад на рускую і англійскую мовы.


  • Автор записи: pavel kauryha
  • Дата записи: 2013-01-16 07:07:00