Наверх

SharukhoGEO

Автор блога: Игорь Шарухо
Часопіс Беларускага геаграфічнага таварыства МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН. МОГИЛЕВСКИЙ МЕРИДИАН.THE MAHILIOŪ MERIDIAN прымае матэрыялы ў выпускі 1-2 (да 15.03) і 3-4 (да 15.09) Юбілейнага тома 20!
0
Часопіс Беларускага геаграфічнага таварыства МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН. МОГИЛЕВСКИЙ МЕРИДИАН.THE MAHILIOŪ MERIDIAN прымае матэрыялы ў выпускі 1-2 (да 15.03) і 3-4 (да 15.09) Юбілейнага тома 20!
https://www.facebook.com/groups/bgoby/
Островская Л.Е.
0
Островская (жена Лярского) Лариса Евгеньевна (1922-2014)
Географ, педагог. Родилась 20 ноября 1922 г. в мест. Журавичи Рогачевского уезда. Дочь Е. Островского – народного учителя №1 БССР, однокурсника Якуба Коласа по Слуцкой гимназии и Виленскому университету. Умерла 15 июля 2014 г. Училась в 1940–1941 — в Московском геолого-разведочном институте, в 1944–1947 — на географическом факультете Могилевского педагогического института; специальность «География».
В ноябре 1943-августе 1944 г. — заведующая учетом Журавичского районного отдела заготовок. В 1948–1957 — учитель географии CШ № 1 г. Могилев, 1957–1958 — преподаватель кафедры физической географии МГПИ, в 1957–1967 — учитель географии CШ № 14 г. Могилев, 1967–1977 — преподаватель (1967–1974), старший преподаватель (1974–1977) кафедры методики начального обучения и психологии начфака МГПИ. Вела курс методики преподавания природоведения. Жена П.А. Лярского, его соавтор по методикам преподавания природоведения в начальной школе. Лектор Могилевского ИУУ. Действительный член географического общества СССР (1967–1977). Ею разработан ряд авторских программ, методик, методических рекомендаций для студентов и слушателей ИУУ (1967–1975); в курсе методики преподавания природоведения апробированы материалы учебников, пособий по природоведению для учащихся, учителей школ, студентов пединститутов (автор П. А. Лярский), совместно с П. А. Лярским написаны и изданы два варианта (русский и белорусский) пособия для учителей по методике преподавания природоведения в 3 классе (1976). Методики апробировались через курсы в ИУУ областных центров Беларуси, во время четырехмесячной стажировки в АПН РСФСР (1976). Входила (вместе с Н. Ратобыльским, А. Михайловой, М. Ходорович, З. Петровой и др.) в состав научной школы начального природоведения П. А. Лярского. Умерла 15 июля 2014 г.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Островская, Л. Е. Природоведение в 3 классе : пособие для учителей / Л. Е. Островская, П. А. Лярский. — Минск : Народная асвета, 1976. — 96 с. Астроўская, Л. Я. Прыродазнаўства ў 3 класе : дапаможнік для настаўнікаў / Л. Я. Астроўская, П. А. Лярскі. — Мінск : Народная асвета, 1976. — 96 с. Кисляк, Ольга. Реликвии из шкатулки. Дата публикации: 09.04.2010 на портале «СБ»: http://www.sb.by/post/98956/
БИБЛИОГРАФИЯ: Риминец, Р. Преподаватель Л. Е. Островская / Р. Риминец // Педагог (МГПИ, Могилев). — 1997. — № 4. — С. 4. Якубовский, В. Автограф времени // Веснік Магілёва. — 27.06.2008. — С. 6. Лярскі, П. А. Выбраныя навукова-педагагічныя працы / П. А. Лярскі; уклад., камент. І. М. Шарухі. — Мінск: Тэхналогія, 2008. — С. 11, 43, 46, 54.
И.Н. Шарухо
Осин Г.П.
0
Осін Генадзь Паўлавіч (1941-2008)
Эканаміст, палітэканом, эканоміка-географ, доктар эканамічных навук. Нарадзіўся 13 ліпеня 1941 г. у в. Гарадзішча Глускага раёна. Скончыў Глускую СШ з медалём (1958), Бабруйскі аўтатранспартны тэхнікум (1961), МДУ імя М. Ламаносава (1967; палітэканомія), аспірантуру па кафедры палітэканоміі Беларускага палітэхнічнага інстытута (1972; кандыдат эканамічных навук 1972). Працаваў інжынерам Клімавіцкай аўтабазы № 9 (1961-1966), выкладчыкам Клімавіцкага тэхнікума, асістэнтам кафедры палітэканоміі (1966-1969), старшым выкладчыкам, дацэнтам кафедр палітэканоміі (1971-1994), загадчыкам кафедры эканомікі (1994-1997) Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута Магілёўскага машынабудаўнічага інстытута, заснавальнік і дырэктар Магілёўскага прадстаўніцтва Мінскага філіяла Сучаснага гуманітарнага інстытута (CГУ, Масква, 1997-2004; чытаў эканамічныя курсы, разам з І.М. Шаруха выкладаў курс эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі свету). Доктар эканамічных навук (2000; даследванне ў галіне інфармацыйных тэхналогій), прафесар, чл.-кар. Міжнароднай акадэміі інфармацыйных тэхналогій (2000). Актыўна супрацоўнічаў з Магілёўскім аддзелам геаграфічнага таварыства, кансультаваў па праблемах эканамічнай геаграфіі, народанасельніцтва (у т.л. даў водзыв на доктарскую дысертацыю К.К. Красоўскаму), з 1972 г. актыўна працаваў у таварыстве “Веды”, з’яўляўся членам прэзідыума таварыства, браў удзел у абласных тэле- і радыёпередачах па пытаннях эканомікі. Аўтар 70 навуковых прац, укл. манаграфіі: “Эканамічныя інтарэсы калектыва” (1988); “Рынкавая эканоміка” (1992). Некаторыя палажэнні, меркаванні Осіна па рынкавай эканоміцы ўвайшлі у падручнік С.І. Сідора “Геаграфія Беларусі. 9 кл.”. Памёр 10 верасня 2008 г.
АСНОЎНЫЯ ПРАЦЫ: Экономические интересы коллектива / Г. П. Осин. – Минск: Выш. шк., 1988; Рыночная экономика / Г. П. Осин. - Минск: Выш. шк., 1992.
БІБЛІЯГРАФІЯ: Осін Генадзь Паўлавіч // Кто есть Кто? Деловой мир СНГ. – Мн., 2002.
І.М. Шаруха
Омельянчук М.В.
0
Омельянчук Михаил Владимирович (1924-2004)
Белорусский экономико-географ, педагог. Родился 9 января 1924 г. в д. Россохи Пружанского района. Умер 29 марта 2004 года. Учился в Брестском (1939–1941), Пружанском педагогических (1946–1948) училищах, в Брестском учительском институте (1949–1951), закончил географический факультет Могилевского педагогического института (1955). Кандидат географических наук (1985). Профессор (1994). Участник Великой Отечественной войны. Кавалер 4-х боевых наград. Работал директором Каменица-Журавецкой, Речицкой СШ (СШ №5 г. Бреста, 1954–1956) Брестского района, заведующим Брестского районного отдела образования (1958–1961), преподавателем (1956–1958), старшим преподавателем, доцентом (с 1985), профессором (с 1994) кафедры экономической географии Брестского педагогического института (с 1995 — университета) им. А. С. Пушкина. Читал курсы «Экономической и политической географии зарубежных стран», «Исторической, динамической геологии и минералогии», «Географии БССР».
В 1967 г. в соавторстве с Ф. В. Зеньковичем, В. Я. Науменко, Л. Б. Науменко издал работу «Брестская область за годы Советской власти». С нач. 1970-х гг. — активный лектор общества «Знание», внештатный лектор ОК КПБ. Автор более 50 научных и учебно-методических работ в области экономической географии, географии населения, методики преподавания географии.
Особенно значимым явилось творческое сотрудничество М. В. Омельянчука с его учениками, выпускниками института старшего поколения — профессором Е. Н. Мешечко, доцентом А. Н. Кравчуком. В соавторстве с ними написаны и изданы пособия для учителей «География Брестской области» и «География Гродненской области», учебное пособие «География Беларуси» для 9 класса школ республики с углубленным изучением географии.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Геаграфія Брэсцкай вобласці : дапам. для настаўнікаў / Я. М. Мяшэчка, М. У. Амельянчук, А. М. Краўчук. — Ч. 1. — Брэст : Ротапринт БОУС, 1996. — 99 с. Геаграфія Брэсцкай вобласці : дапам. для настаўнікаў / Я. М. Мяшэчка, М. У. Амельянчук, А. М. Краўчук. — Ч. II. — Брэст : Ротапринт БОУС, 1996. — 224 с. Геаграфія Беларусі 9 клас: Вучэб. дапам. для вучняў 9-га кл. з паглыбленым вывучэннем геаграфіі. Зацверджана Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь / Я. М. Мяшэчка, М. У. Амельянчук, А. М. Краўчук. Минск: Нар. асвета, 1996. — 352 с. Омельянчук, М. В. География населения: учеб. пособие / М. В. Омельянчук. — Минск: Выш. школа, 1980. — 126 с. Омельянчук, М. В. География населения: Лабораторные и семинарские занятия: учеб. пособие / М. В. Омельянчук, С. А. Польский. — 2-е изд. — Минск: Университетское, 1990. — 124 с. Омельянчук, М. В. Население Брестской области в конце 20-го — начале 21-го столетий: особенности расселения и воспроизводства / М. В. Омельянчук. — Брест: издатель С. Б. Лавров, 2003. — 116 с.
И.Н. Шарухо
Нядзвецкі Восіп Маркавіч (1908-1959)
0
Нядзвецкі Восіп Маркавіч (1908-1959)
Даследчык Арктыкі, герой лядовага дрэйфу на параходзе “Г.Сядоў”, Герой Савецкага Саюза (другі герой-магілеўчанін апасля О. Ю. Шміта, абодва атрымалі гэтае званне за гераізм менавіта ў Арктыцы). Яго імя носіць бухта на востраве Тыртава (арх. Нордэншэльда, 1965). Нарадзіўся 10 (23) ліпеня 1908 г. у в. Цішоўка Магілёўскага раёна. Выхоўваўся ў дзіцячым доме. Пачаў працоўную дзейнасць у 1924 г. качагарам Магілёўскай цукеркавай фабрыкі, працаваў будаўніком чыгункі ў Магілёўскай вобласці (1926-1928), слесарам на заводзе “Анега” у Петразаводску (1928-1930), служыў у арміі (1930-1934, нам. кам. узвода, Беларуская ваенная акруга). Пасля таго як асвоіў прафесію машыніста кацельных установак, яго бяруць на працу машыністам ледакола “Ермак”. Удзельнік вызвалення з лядовага палону параходаў “Садко”, ”Малыгін”, ”Г.Сядоў” (1937), якія знаходзіліся ў навуковай экспедыцыі ў моры Лапцевых. “Сядова” выратаваць не ўдалося і карабель вымушаны быў дрэйфаваць разам з ільдамі. Сярод 15-ці добраахвотнікаў, якія замянілі экіпаж “Сядова” быў і В.М. Нядзвецкі (дрэйф працягласцю ў 812 дзён і 6100 км суправаджаўся шчыльнымі навуковымі даследаваннямі, назіраннямі за змяненнем магнітнага поля, лядовага становішча і інш.). Не аднойчы экіпажу і судну пагражала небяспека. Аднаго разу ільды так сціскнулі судна, што тое нахілілася і стала залівацца сцюдзёнай вадой з хуткасцю 35-40 т/гадз. Машынная каманда пад кіраўніцтвам Восіпа Маркавіча ўручную ледзь паспявала адпампоўваць толькі ¼ прыбываючай вады. Тады машыністы судна сталі даваць нырца ў сцюдзёную ваду, каб прамасленым пакуллем “задраіць” адтуліну. За праяўлены гераізм у выратаванні судна і падчас дрэйфу ўсе 15 смельчакоў былі ўдастоены прысуджэння вышэйшага звання – Герой Савецкага Саюза з уручэннем Залатой Зоркі Героя і Ордэна Леніна (1940). Перад вайной паспеў скончыць адзін курс Прамакадэміі. У 1941-1942 гг. працаваў ва Уладзівасточным параходстве, у 1942-1943 – ст. інспектар Галоўнага ўпраўлення Паўночнага марскога шляху, начальнік палярнай станцыі на востраве Белы (Карскае мора). Удзельнік Вялікай Айчыннай. З сакавіка 1944 да красавіка 1945 г. – начальнік тэхнічнага забеспячэння 1-й арміі Войска Польскага ў складзе войск 1-га Беларускага фронта; прымаў удзел ў Люблін-Брэсцкай, Варшаўска-Познанскай, Усходне-Памеранскай вайсковых аперацыях. Цяжка паранены пад Гданскам ў красавіку 1945 г. У 1945-1946 гг. – начальнік тэхнічных майстэрняў Гданскага ваеннага порта. Вярнуўся з войска ў жніўні 1946 г. З 1946 г. працаваў на палярных станцыях: 1946-1950 - на м. Лескіна (Таймыр, начальнік), 1950-1953 – на м. Ванкарэм (Чукотка, начальнік), 1953-1955 –на м. Чалюскін (нам. нач. радыёцэнтра), 1955-1958 - на востраве Тыртава (арх. Нордэншэльда, начальнік), 1958-1959 – на востраве Ушакова (Карскае мора, начальнік), май-снежань 1959 - на м. Арктычны (в. Молатава, начальнік). Трагічна загінуў пры тушэнні пажара 26 снежня 1959 г. Пахаваны ў Маскве, на Ваганькаўскіх могілках.
БІБЛІЯГРАФІЯ: Нядзвецкі В.М. //БелСЭ.-Мн., 1973.-Т.7; Недвецкий Иосиф Маркович //Навечно в сердце народном: Справочник.-3-е изд.-Мн., 1984; Нядзвецкі В.М. //БЭ у 18тт. – Т.11. – Мн.: БЭ, 2000; В.П. Нядзвецкі // Нашы знакамітыя землякі: географы і геолагі – ураджэнцы Магілёўскай вобласці: Біёграфа-бібліяграф. даведнік / Аўтары-склад.: А. Катлёнак, Г. Рыдзеўскі, У. Хамякоў і інш.; Пад агульн. рэд.І.М. Шарухі. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2004; Хамякоў У.Г. Нядзвецкі Іосіф Маркавіч – 105 год //Магілёўскі мерыдыян. – Т.13 –Вып. 1-2. (2013.-№1-2).
І.М. Шаруха, А.В. Шадракоў
Нешатаев Н.И.
0
Нешатаев Николай Иванович (1899-1986)

Русский советский физико-географ, педагог, первый председатель Могилевского отдела географического общества. Родился 27 июля 1899 г. в семье лесоторговца в с. Архангельское Пермской губернии. После окончания реального училища (1918 г.) начал педдеятельность в качестве разъездного учителя сельских школ Усольского уезда и одновременно стал работать инструктором отдела народного образования, преподавателем сельскохозяйственных курсов. Во время гражданской войны –красноармеец 22 полка армии Блюхера. В 1921-1925 гг. учится на историко-экономическом факультуте ЛГПИ им. А. Герцена, попутно слушает лекции на филологическом и географическом факультетах, участвует в работе Центрального Бюро Краеведения. По окончанию института приглашен на педработу на Урал - преподаватель и директор Чердынского педтехникума, завуч педтехникума в Кунгуре, преподаватель географии и ураловедения в Тюменском агропединституте. С упразднением системы агропедагогических вузов, в 1933 г. вновь переезжает в Ленинград: работает учителем географии в школах города и одновременно учится на геолого-почвенно-географическом факультете ЛГУ. В 1939 г. становится аспирантом по кафедре физической географии этого университета. В годы Великой Отечественной в качестве офицера участвует в военных действиях, является сотрудником военных комиссариатов. В 1945 г. направлен в Кудымкарский учительский институт, где возглавляет учебно-научную часть, заведует кафедрой географии и естествознания, является организатором естественно-географического факультета (выпускники которого составляют значительную часть учительства в школах Коми-Пермяцкого национального округа). В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме “Природные районы Верхнего Прикамья”, в том же году был утвержден в звании доцента. В 1953-1958 гг. - доцент Новозыбковского пединститута, где развернул комплексные физико-географические исследования бассейна р. Десна, стал организатором Новозыбковского и Брянского отделов географического общества СССР (и был их председателем), инициатором создания журнала “Ученые записки Новозыбковского отдела ВГО” (под его редакцией было выпущено 2 сборника). После закрытия кафедры географии в Новозыбкове, в 1958-1963 гг. работал доцентом кафедры физической географии Могилёвского педагогического института. В 1958-1963 гг. плодотворно работал на кафедре физической географии Могилёвского пединститута: принимал самое активное участие в создании учебно–исследовательской географической базы “Любуж” и любужскога дендропарка; участвовал в создании областного комитета общества охраны природы и был его первым председателем; огромное количество времени, сил отдал вопросу изучения флоры старинных парков, их охране (по его материалам некоторые парки, такие как Грудиновский в Быховском р-не, Жиличский в Кировском в нач.1960-х гг. были объявлены памятниками природы республиканского значения); стал инициатором создания и первым председателем первого на территории Беларуси отдела географического общества; является разработчиком ряда вопросов физической географии Могилёвщины. О Н.И. Нешатаеве в Могилёве осталась добрая память. И посля своего отъезда не порывал связи с могилёвскими географами (соавтор раздела ”Фенологические наблюдения” в книге П.А. Лярского “Пособие по краеведению”). Его многочисленные могилёвские воспитанники стали известными учёными (например, В.П. Кисель - кандидат наук, зав. редакцией географии в издательстве ”Беларуская Эн¬цыклапедыя”, Б.К. Малахов - кандидат наук, доцент Могилёвского технологического института, П.Ф. Дмитрачков - декан географического и исторического факультетов МГПИ-МГУ и т.д.). В 1963-1979 гг. работал на кафедре физгеографии Пермского университета, являлся ученым секретарем Пермского отдела ВГО, организатором фенологической сети (30 пунктов) Пермщины, разработчиком вопросов сезонного развития ландшафтов и комплексного изучения отдельных районов области. Выйдя официально на пенсию в 1974 г., он продолжал работать в отделе общества, ежедневно разбирая и анализируя за своим рабочим столом отчеты фенологических постов, консультировал преподавателей и студентов. После 1974 г. у Н.И.Нешатаева открылось второе дыхание – в это время он написал 12 научных (одни из самых интересных работ), которые вышли в сборниках Пермского университета и пединститута и были посвящены сезонной ритмике ландшафтов, проблемам физико-географического районирования Урала, краеведения. Автор 50 научных работ. В 1980 г. вручен Почётный диплом Всесоюзного географического общества за вклад в развитие географической науки в СССР. Удостоен 3 орденов и 8 медалей. Умер 20 мая 1986 года, похоронен в г.Сумы. Его сын – Борис Николаевич, доктор географических наук, профессор, работал заведующим кафедрой географии и охраны природы Могилевского государственного университета (1996-2002).

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ: Природные районы Верхнего Прикамья (в пределах Коми-Пермяцкого округа). - Л., 1950; К методике проведения полевой практики по геоморфологии. - Новозыбков,1958; История исследования природы Подесенья. /Уч. зап. Новозыбковского отдела ВГО. - Сб.1. - Новозыбков, 1958; Летняя работа по географии в школе //там же; К методике проведения полевой комплексной физико-географической практики //Из опыта проведения полевой практики на историко-географическом факультете МГПИ. - Могилев, 1961; Методика проведения комплексной физико-географической практики в педвузах //Тез. докл. метод. совещания преп. геолого-географ.наук и геодезии вузов БССР. -Мн., 1962; Природа Коми-Пермяцкого национального округа: Пособ. для краеведов и учителей. – Пермь,1965; Глава ІХ. Фенологические наблюдения. - В кн.: Лярский П.А. Пособие по краеведению. – Мн., 1966; Вопросы физико-географического районирования территории Коми-Пермяцкого нац. округа //Уч. зап. Пермского ун-та. Сб.138: География Пермской области. - Вып. 3. - Пермь, 1966; К вопросу о бонитировке природно-территориальных комплексов для нужд сельского и лесного хозяйства // Уч. зап. Пермского ун-та. - Сб. 165. - Пермь, 1967; Распространение коми-пермяцких географических названий в Пермской области // Уч. зап. Пермского ун-та. - Сб. 177: Географические названия Прикамья. - Пермь 1968; История заселения и освоения Подесенья // Уч. зап. Пермского ун-та. - Сб. 230.- Пермь, 1970; О сезонной ритмике пойменных ландшафтов Пермского Прикамья // Уч. зап. Пермского ун-та. Вып. 2. – Пермь, 1975. (у сааўт.).
БИБЛИОГРАФИЯ: Дементьев В.А. Географическое общество Белорусской ССР //География в школах и вузах Белоруссии. - Мн., 1975; Ратобыльский Н.С. География в Могилевском пединстите //там жа.; Николаев С.Ф. Николай Иванович Нешатаев. 75 лет со дня рождения //Вопросы географии Урала //Уч. зап. Пермского ун-та. - Вып.2. -Пермь, 1975; Шаруха І. Геаграфічная база “Любуж” //Геаграфія: праблемы выкладання. –1997. -№6; Шаруха І. 65 гадоў геафаку МаДУ //Геаграфія: праблемы выкладання.- 1999.- № 3; Н.И. Нешатаев // Прафесары і выкладчыкі геаграфічнага факультэта Магілёўскага педагагічнага інстутута (1934–1978): Біябібліяграфічны даведнік / Склад. І.М. Шаруха / пад агульн. рэд. І.М. Шаруха, Т.М. Шаруха. –Магілёў, 2000.
И.Н. Шарухо, В.Г. Хомяков
Нешатаев Б.Н.
0
Борис Николаевич Нешатаев (р. 1947)

Российский, украинский и белорусский физико-географ, доктор географических наук, профессор. Родился 9 сентября 1947 г. в г. Кудымкар Пермской области (ныне Пермский край РФ) в семье географа Н.И. Нешатаева. С 6-летнего с родителями переезжает из города в город, изучая географию страны: Кудымкар, Брянск, Могилев, Пермь. В 1958-1963 гг. семья проживала в Могилеве; здесь его отец работал доцентом кафедры физической географии историко-географического факультета. Закончил географический факультет Пермского государственного университета (1971). Работал учителем географии в СШ №82 г. Перми (1971-1974). После окончания аспирантуры ПГУ (1977), работал ассистентом кафедры физической географии (1977-1981), защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук (Ленинград, 1979), работал начальником группы научно-технических исследований института «Пермьгипроводхоз» (1981-1982). В 1982-1994 гг. работал старшим преподавателем, доцентом, профессором, зав. кафедрой региональной географии Сумского государственного педагогического института им. А. С. Макаренко, возглавлял Сумский отдел ГО УССР. В 1992 г. защитил докторскую диссертация «Методологические принципы сравнительного ландшафтного анализа долинно-речных систем (на примере Камского Предуралья и Сумского Приднепровья)» по специальности 11.00.01 – физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов. Профессор (1994). В 1994-1995 гг. - профессор кафедры физической географии Смоленского государственного пединститута, в 1995-1996 - профессор кафедры биологии и химии, заведующий (1996-2002) кафедры географии и охраны природы Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова, принимал участие в мероприятиях Могилевского отдела БГО, в оргкомитете по проведению IY съезда БГО (Могилев, 1999). С 2002 г. вновь работает в Сумском государственном педагогическом университете: зав. кафедрой региональной географии, с 2007-2016 гг. – кафедры общей и региональной географии, с 2016 – профессор кафедры. С 2001 г. – член редакционной коллегии журнала «Магілёўскі мерыдыян», с 2010 г. - главный редактор журнала «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету іменi А.С. Макаренка. Географічні науки». Автор более 100 научных работ.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Физико-географическая характеристика Сумской области: Монография. – Сумы, 1989; Атлас Сумской области. – К., 1995; Рациональное использование природных ресурсов Сумщины и их изучение в школе. – Сумы, 1992 (ред.); Заповідна справа на Сумщині. – Сумы, 1994 (ред.); Методологические принципы сравнительного ландшафтного анализа долинно-речных систем (на примере Камского Предуралья и Сумского Приднепровья). – К., 1992; Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України. – Сумы, 2002 (ред.); Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України. – Сумы, 2006 (ред).
БИБЛИОГРАФИЯ: Юбилей профессора Б.Н. Нешатаева / И.Н. Шарухо, В.Г. Хомяков, П.С. Лопух, А.А. Корнус, Г.Н. Тихончук // Магілёўскі мерыдыян- 2017-Вып. 3-4 (2018-№№3-4).
И.Н. Шарухо, В.Г. Хомяков
Нестеровский В.А.
0
Нестеровский Виктор Антонович (р. 1956)

Географ, геолог, доктор геологических наук, директор Геологического музея, профессор кафедры минералогии, геохимии и петрографии Киевского национального университета им. Т.Шевченко. Родился 18 апреля 1956 г. в д. Свенск Славгородского района. После школы работал киномехаником, рабочим ПМК-93 г. Славгорода. Закончил Киевский геологоразведочный техникум (1979), Киевский государственный университет им. Т. Шевченко (1984), аспирантуру ИГН АН УССР (отдел Морской геологии и осадочного рудообразования; 1987). Кандидат геолого-минералогических наук (тема «Геология и генезис железорудных вдавленных синклиналей Керченского полуострова», 1988), доктор геологических наук (тема «Геология и геммологическая оценка самоцветного сырья осадочных комплексов Украины», 2006). В 1987-1996 гг. работал в Институте геологических наук, Отделении морской геологии НАН Украины, где активно занимался проблемами грязевого вулканизма и геологией Черноморского бассейна. Принимал участие в морских экспедиционных исследованиях Азовского, Черного, Средиземного и других морей Атлантического океана на научных судах «Академик Вернадский», «Михаил Ломоносов», «Профессор Колесников», «Киев», «Профессор Вернадский», «Геохимик», «Ихтиандр». В 1996 г. по приглашению профессора В. Г. Молявко перешел на преподавательскую работу в Киевский национальный университет. Имеет около 100 научных работ, среди которых несколько коллективных монографий. Является автором открытия месторождений янтаря в Ровенской области. Являясь директором Геологического музея КНУ им. Т. Шевченко посвятил много сил и энергии его восстановлению и дальнейшему развитию.
БИБЛИОГРАФИЯ: Юбилей профессора В.А. Нестеровского / И.Н. Шарухо // Магілёўскі мерыдыян- 2017-Вып. 3-4 (2018-№№3-4).
И.Н. Шарухо
Науменко Наталья Вл.
0
НАУМЕНКО Наталья Владимировна (р. 1959)
Декан факультета естествознания БГПУ им. Максима Танка, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Родилась в г. Бресте, где закончила СШ №15. В 1976 г поступила на географический факультет БГУ, который закончила с отличием в 1981 г. После окончания аспирантуры (1985) при кафедре почвоведения и геологии БГУ работала в БГУ инженером ОНИЛОЗ, преподавателем кафедры физической географии СССР. В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию «Применение сапропелей для мелиорации дерново-подзолистых песчаных почв». В 1995 г. присвоена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук по специальности «Агропочвоведение и агрофизика», в 1998 г. - ученое звание доцента по специальности "География". С сентября 1986 г. работает в БГПУ на кафедре географии и методики преподавания географии факультета естествознания в должностях ассистента, преподавателя, доцента. За время работы на факультете естествознания разработала учебные программы по дисциплинам «Общее землеведение», «География почв с основами почвоведения», «Физическая география СССР», «Физическая география материков и океанов», «География» (на факультете довузовской подготовки), «Основы общего землеведения (на факультете начального образования), учебных практикх по почвоведению, гидрологии, комплексным по физической географии, комплексным по физической и экономической географии (дальние). С 1995 г. преподает на факультете естествознания курс «Физическая география материков и океанов. Евразия». В октябре 2006 г. назначена на должность декана факультета естествознания. В течение 2007-2009 гг. выполняла обязанности заведующего кафедрой физической географии. Автор более 150 научных, методических и научно-методических публикаций. Руководитель авторского коллектива, соавтор и научный редактор учебного пособия по географии для 9 класса (2006 , 2010), соавтор учебного пособия по географии для 8 класса (2009, 2014), для абитуриентов (2004, 2006), научный редактор учебных пособий (8–10 класс) по географии для 1 отделения вспомогательной школы. Председатель профильной секции по географии, геологии, геодезии и картографии НМС Министерства образования, председатель Научно-методического совета по естественнонаучному образованию УМО по педагогическому образованию Республики Беларусь. Награждена Почетными грамотами Министерства образования, государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии, нагрудным знаком «Выдатнік адукацыі».
География для поступающих в Вузы: общий обзор: материки/ Науменко Н.В., Стреха Н.Л.– 1-е и 2-е изд. Минск: Аверсэв, 2006. – 560 с. География материков и стран: учеб. пособие для 9-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обучения (базовый и повыш. уровни)/ Н.В. Науменко [и др.]- Минск: Народная асвета, 2006. – 416 с. Изучение географии материков и стран в 9 классе (базовый и повышенный уровень):учебно-методическое пособие для учителей. Учебник для школ. /Н.В.Науменко, Н.Л.Стреха. Минск: Народная асвета, 2011 - 229 с. География материков и стран: учеб. пособие для 8 кл. образоват. учреждений с рус. яз. обучения./Науменко Н.В. [Зыль Е.А. и др.]. уч-ки для школ (с гр-м м-ва). Минск: Нар. Асвета, 2009. География материков и стран в 9 классе: учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ.сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения/Н.Л. Стреха, Н.В. Науменко. – Минск: Нар. асвета, 2012 – 135 с. География материков и стран, 9 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся учреждений общ.сред.образования с рус.яз.обучения/ Н.Л. Стреха, Н.В. Науменко. – Минск: Аверсэв 2012. – 127 с. География материков и стран : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. А. Зыль [и др.] ; под ред. П. С. Лопуха. – 2-е изд., перераб. – Минск : Народная асвета, 2014. – 230 с. География. Тестовые задания : 6-й кл. : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Н. В. Науменко, Э. В. Какарека, М. М. Ермалович. – Минск : Экоперспектива, 2016. – 43 с. Человек и мир : 3-й кл. : тестовые задания : для учреждений общ. сред. образования / Н. В. Науменко, Г. Т. Дылько. – Минск : Экоперспектива, 2016. – 34 с. Человек и мир : 2-й кл. : тестовые задания : для учреждений общ. сред. образования / Н. В. Науменко, Г. Т. Дылько. – Минск : Экоперспектива, 2016. – 43 с. География. Тестовые задания : 6-й кл. : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Н. В. Науменко, Э. В. Какарека, М. М. Ермалович. – Минск : Экоперспектива, 2016. – 43 с. Инновационные методы на уроках географии и во внеклассной работе. : инновационные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности по географии и экологии : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Н. В. Науменко, Э. В. Какарека. – Минск : Экоперспектива, 2016. – 127 с. Общие вопросы методики преподавания географии (в схемах и таблицах): учебно-методическое пособие / М.М. Ермолович, Н.В. Науменко, Н.А. Шевцова. Минск: БГПУ, 2017. - 100 с.
Межевич Марат Ник.
0
Мяжэвіч Марат Мікалаевіч (1932-1991)
Савецкі гісторык, географ, сацыёлаг Мяжэвіч нарадзіўся 9 верасня 1932 г. ў рабочай сям’і ў г.Бабруйск. Скончыў гістарычны факультэт (1955), аспірантуру (1958) ЛДУ. Кандыдат гістарычных (1965), доктар філасофскіх навук (1985), прафесар (1986). Працаваў у Чарнавіцкім і Ленінградскім універсітэтах, НДІ комплексных даследаванняў сацыяльных праблем, інстытуце сацыяльна-эканамічных даследаванняў АН СССР (дайшоў да намесніка дырэктара інстытута). Вывучаў сацыяльныя і сацыяльна-эканамічныя праблемы гарадоў СССР і замежных краін, тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства, займаўся пытаннямі сацыяльна-эканамічнай геаграфіі. Памёр М.М.Мяжэвіч 14 лістапада 1991 г. Бацька расійскага географа, эканаміста, доктара эканамічных навук, прафесара Мікалая Маратавіча Мяжэвіча.
АСНОЎНЫЯ ПРАЦЫ: Социальное развитие и город. Филос. и социол. аспекты. -М., 1979; СССР-США: социальное развитие городов (опыт сравнительного анализа). -М., 1981 (у сааўт.); Город: проблемы социального развития.-М., 1981 (рэд. і сааўт.); Урбанизация и развитие городов в СССР.-М., 1985 (у сааўт.); Где живёт советский человек? –М., 1987 (у сааўт.).
БІБЛІЯГРАФІЯ: Краснопольский А.В. Отечественные географы: Биобиблиографический словарь. В 3тт.-СПб., 1993.-Т.2. Шаруха І.М. М.М. Мяжэвіч // Нашы знакамітыя землякі: географы і геолагі – ураджэнцы Магілёўскай вобласці: Біёграфа-бібліяграф. даведнік / Аўтары-склад.: А. Катлёнак, Г. Рыдзеўскі, У. Хамякоў і інш.; Пад агульн. рэд.І.М. Шарухі. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2004.
І.М. Шаруха