Наверх

SharukhoGEO

Автор блога: Игорь Шарухо
Муринчик Николай Тимофеевич
0
Мурынчык Мікалай Цімафеевіч (1946-2010)

Эканоміка-географ, педагог, член геаграфічнага таварыства. Нарадзіўся 22 чэрвеня 1946 г. у в. Радуша Жлобінскага раёна. У 1953-1961 гг. вучыўся ў Радушскай НСШ, у 1961-1964 гг. — у Краснобярэжскай СШ Жлобінскага раёна. У 1964-1968 гг. – студэнт геаграфічнага факультэта Магілёўскага педагагічнага інстытута (дыплом з адзнакай). Па размеркаванню застаўся працаваць на кафедры фізічнай геаграфіі МДПІ, дзе ў 1968-1970 гг. працаваў старшым лабарантам, загадчыкам лабараторыі геаграфічнай базы “Любуж”. З кастрычніка 1970 г. працаваў асістэнтам кафедры агульнага землязнаўства, а з верасня 1972 - выкладчыкам кафедры эканамічнай геаграфіі. На пач. 1970-х гг. па накіраванню МДПІ вучыўся ў аспірантуры пры кафедры эканамічнай геаграфіі СССР у БДУ, працаваў над дысертацыяй па тэме “Фарміраванне прамысловых вузлоў Магілёўскай вобласці”. З лютага 1976 да студзеня 1977 гг. займаў пасаду старшага выкладчыка кафедры геаграфіі Магілёўскага педінстытута. Актыўна ўдзельнічаў у працы Магілёўскага аддзела геаграфічнага таварыства, некаторы час выконваў абавязкі вучонага сакратара аддзела, напісаў 8 навуковых прац, удзельнічаў у напісанні дапаможніка па геаграфіі для паступаючых у вну, кіраваў студэнцкім навуковым гуртком эканамічнай геаграфіі (шэраг работ студэнтаў адзначаны на рэспубліканскім конкурсе навуковых работ дыпломамі II і III катэгорый), быў любімцам у студэнтаў – ён на першым месцы сярод выкладчыкаў–фігурантаў у студэнцкім фальклёры 1970-х гг. У сувязі з закрыццём Магілеўскага геафака і выбраннем на пасаду асістэнта кафедры эканамічнай геаграфіі Калінінградскага ўніверсітэта, пераехаў услед за сваім загадчыкам кафедрай М. К. Зверавым. У 1977-1994 гг. – асістэнт, у 1994-2000 гг. - старшы выкладчык кафедры эканамічнай геаграфіі КДУ, намеснік дэкана геаграфічнага факультета; вёў заняткі па эканамічнай геаграфіі СНД, замежных краін, картаграфіі, кіраваў далёкімі комплекснымі практыкамі. У 1987 г. паспяхова прайшла перадабарона кандыдацкай дысертацыі па прамысловых вузлах, але яе тэматыка стала неактуальнай у сувязі з распадам планавой эканомікі, СССР. У 2000-2001 гг. – загадчык НДЛ эканамічных і дэмаграфічных даследванняў Цэнтра «Рэгіён і адукацыя» КДУ, у 2001-2010 гг. - старшы выкладчык кафедры сацыяльна-культурнага сервіса і турызму. Аўтар 30 навуковых прац. «Чалавек добры, цікавы суразмоўца, вельмі эрудыраваны, але недастаткова арганізаваны» (Ю.М. Звераў, заг. кафедрай). Памёр 23.06.2010 г. Пахаваны ў г. Калінінград.
АСНОЎНЫЯ ПРАЦЫ: Украинская ССР // Пособ. по географии для поступающих в вузы. -Мн., 1978; Молдавская ССР // там жа; Белорусская ССР // там жа; Союзные республики Закавказья // там жа; Союзные республики Средней Азии //там жа; Северокавказский экономический район // там жа. Природные и туристические достопримечательности Калининградской области / Н.Т. Муринчик, Е.Г. Кузнецов, А.П. Еременко //География Калининградского региона. Полевая общегеографическая практика. - Калининград, 1995.
БІБЛІЯГРАФІЯ: Ратобыльский Н.С. География в Могилёвском педагогическом институте //География в школах и вузах Белоруссии.-Мн.,1975; Шаруха І. 65 гадоў геафаку МаДУ //Геаграфія: праблемы выкладання.- 1999.- № 3; Прафесары і выкладчыкі геаграфічнага факультэта Магілёўскага педагагічнага інстутута (1934–1978): Біябібліяграфічны даведнік /Склад. І.М.Шаруха /пад агульн. рэд. І.М.Шаруха, Т.М.Шаруха. –Магілёў, 2000.
І.М. Шаруха, У.Г. Хамякоў
Морозова Н.В.
0
Морозова Наталья Васильевна (р. 1984)
Географ. Учитель географии СШ №21 г. Могилева им. П.А. Лярского. Родилась 18 мая 1984 г. г. Кричев Могилевской области. Окончила СШ №6 г. Кричева (2001), факультет естествознания МГУ им. А.А. Кулешова (2006). С 2008 г. работает в СШ №21 г. Могилева им. П.А. Лярского. Учитель 1 категории (2012). В 2014-2016 гг. возглавляла методическое объединение классных руководителей школ Ленинского района г. Могилева. Входила в состав
в состав творческой группы учителей географии района «Картографическая грамотность учащихся как один из факторов повышения качества географического образования» (2013-2014), с 2016 г. ведет мастер-классы «Интерактивные методы обучения на уроках географии», «Использование интерактивной доски на уроках географии», «Создание дидактических материалов по географии для интерактивной доски», «Особенности организации работы с одаренными учащимися» для учителей географии района г. Могилева. Активно принимает участие в профессиональных конкурсах; Лауреат фестиваля педагогических идей (2011), районного и городского конкурсов «Учитель года» (2012). С 2013 г. разрабатывает тему «Осуществление межпредметных связей в процессе преподавания географии». Активно работает по привлечению учащихся к олимпиадному движению по географии: с 2011 г. ее воспитанники получили по результатам второго тура республиканских олимпиад два диплома 1-й степени, один – 2-й, одиннадцать – 3-й степени. Также активно вовлекает учащихся в научно-исследовательскую работу: исследовательская работа «Рекреационные ресурсы и перспективы развития туризма и отдыха на территории Полыковичского сельского совета» заняла 2 место на республиканской конференция научных работ (2010); диплом 3 степени на республиканском конкурсе «Прозрачные волны Нарочи» (2011). В 2016 г. прошла стажировку на республиканском очно-дистанционном семинаре «Создание дидактических материалов для интерактивной доски (на основе SMARTNOTEBOOK, TEHNOBOARD, 82)». Активно принимает участие в мероприятиях Могилевского областного отдела географического общества. Входила в областной оргкомитет по установке мемориальной доски к 100-летию П.А. Лярского (2017-2018), по присвоению СШ №21 им. П.А. Лярского (1.09.2017), по организации мемориального уголка П.А. Лярского в СШ №21 (2017).
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ: Методы и приемы формирования научного мировоззрения на уроках географии // Нар. асвета. – 2015.-№2.
И.Н. Шарухо
Моисеев С.С.
0
Маісееў Стэфан Сяргеевіч (1909-1988)
Беларускі фізіка-географ, астраном, педагог. Нарадзіўся ў 1909 г. у м. Копысь Віцебскай вобласці. Памер 6 лістапада 1988 года. Скончыў геаграфічны факультэт Магілёўскага педінстытута (1940). Кандыдат педагагічных навук (1967; «Новыя наглядныя дапаможнікі па матэматычнай геаграфіі і астраноміі»). Дацэнт (1969). Працаваў рабочым на Аршанскім мясакамбінаце (1928–1931), рабочым трэста «Галоўдартранс» (Пухавічы, Круглае, 1931–1934), бухгалтарам (Магілёў, 1934–1936). Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны медалём «За Перамогу над Германіяй» (1946). Пасля атрымання геаграфічнай адукацыі працаваў асістэнтам (тапаграфія, астраномія, фізічная геаграфія) кафедры фізічнай геаграфіі (1940–1941), выкладчыкам кафедры фізікі (астраномія, фізічная геаграфія, 1945–1949), старшым выкладчыкам кафедры фізічнай геаграфіі (фізічная геаграфія, тапаграфія, картаграфія, 1949–1967), загадчыкам кафедры агульнага землязнаўства і методыкі выкладання геаграфіі (1967–1973), дацэнтам кафедры фізічнай геаграфіі (1973–1974). Стваральнік астранамічнай і геаграфічнай пляцовак (сталі ўзорнымі для школьных пляцовак у БССР) у двары корпуса Магілёўскага педінстытута (1954) і на геабазе «Любуж» (1960-я), аднаго з першых у СССР пунктаў па назіранню за штучнымі спадарожнікамі Зямлі (1957), вынаходнік дзясяткаў мадэляў, у т.л. нябеснай сферы для адначасовай дэманстрацыі сучаснага і гадавога руху Зямлі, разборнага тэлурыя «Фрагмент планетарыя» і інш. С. С. Маісееў — чалавек энцыклапедычных ведаў : астраном-практык, вынаходнік, здольны шахматыст, знаўца нямецкай мовы, лепшы ў БССР рэцэнзент навуковых прац па астраноміі, методыцы выкладання, матэматычнай і фізічнай геаграфіі, уладальнік велізарнай для Магілёва 1960–1970-х гг. асабістай навуковай бібліятэкі. Актыўны член геаграфічнага таварыства.
АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ: Наглядное пособие по астрономии «Модель небесной сферы для одновременной демонстрации видимых суточного и годового движения Солнца» (авт. свидет. № 1011751, приоритет от 7.5.1953). Учебное пособие по математической географии «День-ночь, лето-зима» (авт. свидет. № 108199, приоритет от 5.2.1957). Разборный теллурий (авт. свидет. № 109619, приоритет от 9.3.1957). Учебное наглядное пособие по астрономии «Звездно-солнечные часы к теллурию (авт. свидет. № 113875, приоритет от 10.11.1957). Учебное пособие по астрономии «Фрагмент планетария» (авт. свидет. № 144054, приоритет от 4.5.1960). Школьный угловой высотомер // Уч. записки МГПИ, вып. 1У, сер. географич. — Минск, 1957. — С. 125–130. Два новых наглядных пособия по разделу «Форма и движение Земли» // Уч. записки МГПИ, вып. 1У, сер. географич. — Минск, 1957. — С. 131–161. Действующая модель небесной сферы для одновременной демонстрации суточного и годового движения Солнца // Уч. записки МГПИ, вып. Y. Сер. физ-матем. — Минск, 1959. Новые наглядные пособия по математической географии и астраномии. Минск, 1963. — 245 с. Наклономер // Нар. асвета. — 1972 . — № 6. — С. 92–93. Тетрадь для самостоятельных работ по географии : Пособ. для 5 класса. Минск, 1973 (2 изд. — 1976).
БІБЛІЯГРАФІЯ: Ратобыльский, Н. С. География в Могилёвском пединституте //География в школах и вузах Белоруссии. Вып. 4. — Минск, 1975. — С. 77–84. Шаруха, І. М. Не акадэмік і не прафесар // Аршаншчына. — Орша, 1996. — Вып. 3. Шаруха, І. 65 гадоў геафаку МаДУ // Геаграфія : праблемы выкладання. — 1999. — № 3. — С. 111–115. Прафесары і выкладчыкі геаграфічнага факультэта Магілёўскага педагагічнага інстутута (1934–1978) : Біябібліяграфічны даведнік / Склад. І. М. Шаруха / пад агульн. рэд. І. М. Шаруха, Т. М. Шаруха. — Магілёў, 2000. — 84 с.
І.М. Шаруха, У.Г. Хамякоў
Могилевич Борис
0
Могилевич Борис (1907, Брагин-1934)
Борис Могилевич родился в многодетной еврейской семье в г. Брагин. После получения образования, уехал в Москву. По найму служил с нач. 1930-х гг. работал в экспедициях на Ледовитом океане. Полярник, завхоз корабля «Челюскин» экспедиции О.Ю. Шмидта. Единственный участник экспедиции, погибший, находясь на вахте, по приказу О.Ю. Шмидта. Пароход «Челюскин» вместе с Б. Могилевичем ушел на дно. Благодаря личному героизму Б. Могилевича была сохранена жизнь остальных участников команды «Челюскина». На льдине оказались 104 человека, среди них 10 женщин и 2 ребенка. Могилевич стал единственной жертвой этой экспедиции. Был представлен к государственной награде, но награждение не состоялось.
Подготовил И.Н. Шарухо
Миронов А.Е.
0
Миронов Александр Евгеньевич (1910, г. Орша – 1992)
Писатель, почетный полярник, заслуженный деятель культуры, член Союза писателей СССР (1939). Родился в г. Орша в семье железнодорожника. Окончил школу вахтенных командиров боевого корабля (1942). Участник Великой Отечественной войны. Служил в торговом флоте (1930-1933), принимал участие в спасении челюскинцев (1933—1934), будучи матросом, работал в газетах: «Правда Севера», «Моряк Севера» (1934-1941), был собкором газеты «Звезда», ответственным секретарем альманаха «Советская Отчизна», начальник сценарного отдела студии «Беларусьфильм» (1946-1950). Автор прозы, в т. ч.: «Морские будни. Рассказы» (Архангельск, 1932); «Коса на камень. Повесть» (Минск, 1967); «Через тысячу смертей. Повесть» (Минск, 1972).

Подготовил И.Н. Шарухо
Милованова А,А.
0
Милованова Анна Сергеевна (р. 1993)
Географ, педагог. Родилась 27 сентября 1993 г. в г. Барань Оршанского района. Закончила гимназию г. Барань (2012), факультет математики и естествознания МГУ им. А.А. Кулешова (2017). Работает ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи г.Могилёва» педагогом. В 2016 г. выполняла грант Министерства образования по теме «Территориальные особенности инфраструктурного потенциала регионов Республики Беларусь» (науч. рук. доц. А.В. Шадраков). Участник 7 научных конференций, в т.ч. 3 международных (Биробиджан, Могилев). Лауреат (диплом 1 ст.) Республиканского конкурса научных студенческих работ (2017, науч. рук. проф. И.Н. Шарухо). Автор 10 статей. Активно принимает участие в научных мероприятиях Могилевского отдела географического общества, выступает в художественной самодеятельности отдела. Проводит работу по профориентации, готовит учащихся к олимпиадам по географии.
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ: Особенности территориальной структуры объектов историко-культурного наследия как фактор развития агроэкотуризма Гродненской области / С.А. Заруцкий, А.В Шадраков, А.С. Милованова // Магілёўскі мерыдыян. – Т. 15. – Вып. 1–3 (28–30). (2015. – № 1–3 (28–30); Проблемы и перспективы формирования региональных кластеров в современных исследованиях / М.А. Маруденко, А.С. Милованова // Магілёўскі мерыдыян. – Т. 15. – Вып. 1–3 (28–30). (2015. – № 1–3 (28–30); Территориальные особенности развития агроэкотуризма Брестской области / А.С. Милованова, А.В. Шадраков // Регионы России – единство и многообразие: сб. матер. Межд. научно-практической конференции: В 2 ч. Ч. 2. – Биробиджан: ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2015; Региональные особенности развития агроэкотуризма Гродненской области / А.В Шадраков, А.С. Милованова, С.А. Заруцкий // Магілёўскі мерыдыян. – Т. 15. – Вып. 1–3 (28–30). (2015. – № 1–3 (28–30); Теоретические подходы к исследованию инфраструктурного обеспечения туристско-рекреационного потенциала регионов / А.С. Милованова, А.В Шадраков // Магілёўскі мерыдыян. – Т. 16. – Вып. 3–4 (35–36). (2016. – № 3–4 (35–36); Территориальные особенности развития туристской инфраструктуры регионов Республики Беларусь / А.В Шадраков, А.С. Милованова // Магілёўскі мерыдыян. – Т. 17. – Вып. 1- 2(37-38). (2017. - № 1-2 (37-38).
И.Н. Шарухо
Меер А.К.
0
Меер Андрей Казимирович (1742, Саксония - 1807)
Краевед, этнограф, географ, историк, экономист, ботаник. Будучи агрономом походной канцелярии графа Г.А. Потёмкина, почти 2 года (1785-1786) провёл в его Кричевском владении и составил описание природно-географических условий, состояния сельского хозяйства, мануфактурных предприятий, транспортных условий территории современных Кричевского, Климовичского, Костюковичского, Хотимского, Краснопольского, Чериковского районов Беларуси и смежных регионов Смоленской и Брянской областей России, дал их оценку в целях строительства судоверфи в Кричеве. В “Описании” привёл национальный и конфессиональный состав населения, а также местный быт и фольклор, дал положительную характеристику белорусских крестьян в противовес реакционным взглядам на народ. Материалы явились ценным источником для науки и просто любопытных к Беларуси. “Описание” с сокращениями публиковал Е.Р. Романов в “Могилёвской старине”, а рукопись работы хранится в Казанском университете.
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ: Ботанический словарь. Кн. 1-2.- СПб, 1781-1783; Описание Кричевского графства 1786 г. // Могилёвсая старина.- Могилёв, 1901.- Вып. 2.
БИБЛИОГРАФИЯ: Меер А.К. //Энц. ЛіМ Беларусі: У 5 т. Т. 3: Карчма – Найгрыш / Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш.- Мінск: БелСЭ, 1986; Меер А.К. // Бел.энцыклапедыя: У 18 т. Т. 10: Малайзія – Мугаджары / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш.- Мінск: БелЭн, 2000; Асветнікі зямлі Белврускай: Х – пачатак ХХ ст. Энцыкл. даведнік/ Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш.; Маст. У.М. Жук. 2-е выд.- Мінск: БелЭн, 2006.
В.Г.Хомяков
Медведев В,Ф,
0
Мядзведзеў Віталь Фядосавіч (н. 1928)
Эканамист, эканам-географ, член-карэспандэнт НАНБ, доктар эканамічных навук, прафесар. Нарадзіўся 26 верасня 1928 г. у в.Вугольшчына Бялыніцкага раёна. Удзельнік партызанскага руху на Беларусі. Скончыў геаграфічны факультэт БДУ (1952), аспірантуру БДУ (1955). У 1955–1961 гг. н.с. Інстытута Эканомікі НАНБ, у 1961-1967 гг. – начальнік аддзела Дзяржплана; з 1967 г. дырэктар Інстытута эканомікі і эканоміка–матэматычных метадаў планавання; з 1973 г. – дырэктар Беларускага інстытута інфармацыі і тэхніка–эканамічных даследаванняў; з 1988 г. – гал. н.с., заг. аддзела сусветнай эканомікі і міжнародных эканамічных адносін ІЭ НАНБ. Доктар эканамічных навук (1981), прафесар (1982), чл.-кар. НАНБ (1984). Унёс значны ўклад у эканамічную навуку, у размяшчэнне вытворчых сіл і развіцце народнагаспадарчага комплексу Беларусі. Распрацаваў іерархічную сістэму мадэляў і метадаў прагназавання навукова–тэхнічнага прагрэсу і сацыяльна–эканамічнага развіцця. Пад яго кіраўніцтвам за 40 год працы ў розных інстытутах НАНБ і Дзярплана распрацаваны шэраг генеральных схем размяшчэння вытворчых сіл і комплекснага развіцця народнай гаспадаркі (у т.л. Першая генеральная схема, 1966–1970 гг.), сістэма навукова–тэхнічнай інфармацыі Беларусі, дзесяткі доўгатэрміновых прагнозаў і комплексных мэтавых праграм (у т.л. некальеі міжнародных), якія былі пакладзены ў аснову распрацоўкі і прыняцця доўгатэрміновых і пяцігадовых планаў развіцця народнай гаспадаркі З 1966 г. з’яўляўся членам Камітэта і членам калегіі Дзяржплана, членам камісіі СМ Беларусі па навукова–тэхнічнаму прагрэсу, членам нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА, старшым эканамічным саветнікам ЕЭК ААН. Штогадова прымаў удзел у працы сесій старшых саветнікаў, міжнародных кангрэсаў, канференцый, сімпозіумаў (пад эгідай ААН, ЮНЕСКА і інш. арганізацый, Аўстрыя, Балгарыя, Венгрыя, Германія, ЗША, Францыя, Фінляндыя, Швейцарыя, Югаславія і інш.). З 1994 г. старшы саветнік інстытута «Белінфармпрагноз» пры Адміністрацыі Прэзідэнта, з 1998 г. – кіраўнік аддзела, Цэнтра сусветнай эканомікі і міжнародных эканамічных адносін ІЭ НАНБ. Распрацаваў мадэль міжнародных эканамічных адносін Беларусі з сусветнай супольнасцю. Пад яго кіраўніцтвам распрацаваны Нацыянальныя праграмы развіцця экспарту, турызму на сярэднетэрміновую перспектыву. Аўтар больш за 300 навуковых прац, у т.л. 8 манаграфій. Падрыхтаваў 6 дактароў і 28 кандыдатаў навук. З 1998 г. узначаліў новы накірунак фундаментальных навуковых даследаванняў у НАНБ “Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя адносіны” і працуе над стварэннем навуковых асноў рэалізацыі суверэнітэту Беларусі ў галіне міжнародных эканамічных адносін і ўваходжання РБ у сусветныя гаспадарчыя працэсы; з’яўляецца адным з кіраўнікоў распрацоўкі Комплекснага прагнозу НТП РБ на перыяд да 2020 г. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, партызанскага руху на Беларусі. Узнагароджаны ордэнам “Знак Почета”, 8 медалямі, двума залатымі медалямі ВДНГ, залатым знакам Дружбы (Германія).
АСНОЎНЫЯ ПРАЦЫ: Совершенствование регионального планирования. Мн., 1979; Современный мир и проблемы формирования в Беларуси новой модели социально-экономической системы. Мн., 1997; Национальная программа развития экспорта на 2000-2005 гг. Мн., 2000; Мировая экономика. Мн., 2003 (у суаўт.).
БІБЛІЯГРАФІЯ: Хамякоў У.Г. Мядзведзеў Віталь Фядосавіч – 85 год //Магілёўскі мерыдыян. – Т.13 –Вып. 1-2. (2013.-№1-2).
У.Г. Хамякоў, І.М. Шаруха
Маркс М.О.
0
Маркс Максимилиан Осипович (1816, Витебск-1891/1893)
Российский путешественник, этнограф, метеоролог и мемуарист, исследователь Сибири, основатель первой метеостанции в Сибири (в Енисейске), член РГО, обладатель Золотой Медали РГО (1878). Родился 7 (19) октября 1816 в известной еврейской семье в г. Витебске. В 1834 г. окончил Витебскую гимназию, затем учился в Московском университете (который не окончил из-за болезни). На некоторое время вернулся в Витебск, а с 1857 г. преподавал в Смоленской гимназии. С 1861 г. жил в Москве, где преподавал географию в 4-й мужской гимназии. В Москве сошелся с польскими подпольными революционными организациями «Общество студентов-поляков в Москве» и «Союз сторонников движения». В 1863 г. был арестован по подозрению в повстанческой деятельности и помещен в Петропавловскую крепость. Через два месяца освобожден за недостатком улик. В 1866 г. снова арестован и осужден по делу Дмитрия Каракозова (неудачное покушение на царя Александра II). По приговору сослан в Сибирь. В Сибире жил сначала в с. Кежемском, в 1868 г. переведен в Енисейск. В Енисейске долгие годы занимался метеорологическими наблюдениями (основал первую метеостанцию в Сибири), являлся одним из инициаторов открытия местного краеведческого музея, обучал детей географии, языкам, истории, естествознанию, составлял таблицы времени для городов Енисейской губернии, изучал быт народов Сибири. В 1881 г. обнаружил космическую пыль и доказал ее внеземное происхождение. За вклад в науку Маркс был награжден Золотой медалью Русского географического общества. В 1887—1888 гг. М. О. Маркс написал мемуары «Записки старика», в которых описал Витебск 1820-1830-х гг., польские восстания XIX в., военные поселения Беларуси. Рукописная книга не была издана (позже изданы фрагменты) и сейчас хранится в библиотеке НАНУ в г. Львов. Умер в Енисейске в 1891 или 1893 г.
Основные труды: Маркс, М. Записки старика: Витебск с 1821 по 1840 гг. // Віцебскі сшытак. № 1—3, 1995—1997.
Библиография: Подлипский, А. М. Витебская Александровская гимназия. Витебск, 1994;
Русецкий А. В., Русецкий Ю. А. Художественная культура Витебщины: Поозерье, Подвинье, Верхнее Поднепровье (в контексте восточно-славянских и западно-европейских культурных процессов): монография / А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий. — Витебск: Изд-во УО ВГУ им. П. М. Машерова, 2008. — 540 с.
Подготовил И.Н. Шарухо
Маргелов С.П.
0
Маргелаў Сцяпан Прохаравіч (1902-1937)
Беларускі эканаміст, географ. Кандыдат эканамічных навук (1930), прафесар (1930). Нарадзіўся 28 сакавіка 1902 г. у в. Расохавічы Касцюковіцкага раёна. Скончыў БСГА (1927), аспірантуру НДІ сельскай і лясной гаспадаркі (1930). Падчас вучобы ў аспірантуры ўваходзіў у Прэзідыум Савета НДІ, дзе працаваў разам з А.Смолічам і Г.Гарэцкім. Але ж найбольшы ўплыў на С.П. Маргелава аказаў М.М. Баранскі, які з'яўляўся навуковым кіраўніком па напісанню дысертацыі. У 1931-1933 гг. працаваў навуковым супрацоўнікам, вучоным сакратаром, загадчыкам секцыі эканамічнай геаграфіі Інстытута Эканомікі АН БССР, у 1933-1935 - прафесарам Інстытута Народнай гаспадаркі. Займаўся распрацоўкай тэорыі размяшчэння ў БССР тэхнічных сельска-гаспадарчых культур і прамысловасці па выкарыстанню сельска-гаспадарчай сыравіны, адаптаваў палажэнні теорыі размяшчэня прамыслвоасці Альфрэда Вэбера для канкрэтных галін беларускай эканомікі, працаваў над складаннем падручніка па эканамічнай геаграфіі БССР (выдадзены ў 1936 г.), некаторы час з'яўляўся кіраўніком групы па складанню Вялікага атласа БССР, кіраваў працай па вывучэнню насельніцтва. Плённая праца вучонага была перапынена арыштам у студзені 1937 г. Жыццё С.П.Маргелава абарвалася 29 кастрычніка 1937 г. – растраляны ў Мінску. Рэабілітаваны пасмяротна ў 1957 г.
АСНОЎНЫЯ ПРАЦЫ: Браварная прамысловасць і яе стандарт на тэрыторыі сучаснай БССР (1884-1927). - Мн., 1928; Даследчая праца ў галіне с.-г. эканоміі на БССР //Сельск. і лясн. гаспадарка.-1930. -№2-3. -Кн.10; Праграма эканоміка-геаграфічнага апісання раёнаў БССР. - Мн., 1932; Эканамічная геаграфія БССР.-Мн., 1936 (у сааўт.).
БІБЛІЯГРАФІЯ: Маргелаў С.П. //Бел.ССР: Карот.энц.-Мн., 1981.-Т.5; Маргелов Степан Прохорович //Возвращённые имена.-Мн., 1992; Болатаў А.М. С.П. Маргелаў // Нашы знакамітыя землякі: географы і геолагі – ураджэнцы Магілёўскай вобласці: Біёграфа-бібліяграф. даведнік / Аўтары-склад.: А. Катлёнак, Г. Рыдзеўскі, У. Хамякоў і інш.; Пад агульн. рэд.І.М. Шарухі. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2004.
А.М. Болатаў, І.М. Шаруха